Anmälning till Björneborgs svenska samskolas 125-årsjubileum

Här kan du anmäla dig till Björneborgs svenska samskolas 125-årsjubileum som firas lördagen den 14 oktober 2017. Deadline för anmälan är 15.9.2017.

Du kan anmäla dig enbart till den solenna festen, till kamratfesten eller till båda.

Det är också möjligt att beställa bara matrikeln om du inte tänker delta i solenna festen eller kamratfesten.

" För dej som bor utomlands, och inte kan använda betalsystemet, ber vi att du anmäler dej per e-mail till fest125@bjss.fi  Uppge samma uppgifter som på blanketten. Som svar på dit mail får du kontonumret du skall betala in på."

Totalt:

Jag deltar i solenna festen i skolan, Otavankatu 16 kl. 13-15 (0 €)
Kl. 10-13 är det öppet hus i hela skolan

Jag deltar i kamratfesten kl. 19.00- (60 €)
Kamratfesten är avsedd endast för forna elever samt forna och nuvarande lärare och personal. Festen är inte avec. Programmet består av: supé, trevliga återseenden, musik och dans. Klädkoden är fri men dock festlig.

Jag vill köpa 125-årsmatrikeln (30 €/st.)
Antal:

Skicka anmälning, och betala!