Anmälning till Björneborgs svenska samskolas 125-årsjubileum

Här kan du beställa matrikeln. Har du möjlighet och hämta matrikeln  från skolan så kostar det 30 euro och annars är det 35 euro och det inkluderar postavgiften.

" För dej som bor utomlands, och inte kan använda betalsystemet, ber vi att du anmäler dej per e-mail till fest125@bjss.fi  Uppge samma uppgifter som på blanketten. Som svar på dit mail får du kontonumret du skall betala in på."

Jag deltar i solenna festen i skolan, Otavankatu 16 kl. 13-15 (0 €)
Kl. 10-13 är det öppet hus i hela skolan

Jag deltar i kamratfesten kl. 19.00- (60 €)
Kamratfesten är avsedd endast för forna elever samt forna och nuvarande lärare och personal. Festen är inte avec. Programmet består av: supé, trevliga återseenden, musik och dans. Klädkoden är fri men dock festlig.

Jag vill köpa 125-årsmatrikeln (30 €/st.)
Antal:

Totalt:

Skicka anmälning, och betala!